pr谩cticas de marketing en cartucho.es

Oferta de trabajo – E-Merchandaiser (Marketing) (CERRADA)

e-Merchandiser

pr谩cticas de marketing en cartucho.es

Requisitos

 • Grado o titulaci贸n en Marketing, Marketing digital, Publicidad, Empresariales, Comunicaci贸n, Inform谩tica, ADE.
 • 聽Imprescindible nivel alto de ingl茅s y nativo castellano.
 • Experiencia m铆nima de 3 a帽os en visual merchandising, merchandising, e-merchandising o comercio electr贸nico.
 • Manejo de paquete de Office y ofim谩tica b谩sica.

 

Funciones

 • Gesti贸n de producto:
  • Creaci贸n de copies de productos.
  • Mantenimiento de base de datos.
  • Mejorar disponibilidad.
  • Cambios y monitorizaci贸n de precios.
  • Petici贸n de im谩genes.
 • Gesti贸n de informes de ventas de productos para poder incentivar y crear campa帽as espec铆ficas en colaboraci贸n con el departamento de marketing.
 • Gesti贸n de surtido;
  • Previsi贸n de referencias.
  • An谩lisis de mercado.
  • Comunicaci贸n con departamento de ventas y compras.
 • Informes de productos similares y de venta sugerida.
 • B煤squeda de productos estacionales.
 • B煤squeda de elementos promocionales para campa帽as puntuales.
 • Monitorizar la adecuada experiencia de compra y gesti贸n de reviews de clientes.

 

Valorable

Flexibilidad horaria.
Que tengas coche propio (pero no necesario, tenemos la estaci贸n de cercan铆as en la puerta de la oficina)
Conocimientos b谩sico de HTML y SEO.
Conocimiento b谩sico de Google Analytics, Search Console y otras herramientas de anal铆tica web.

 

Otros datos

Contrato:

 • Horario/Duraci贸n:聽 Jornada completa / 6 meses (con vistas a incorporaci贸n en la plantilla)
 • Salario: A convenir

Sobre nosotros

 • Estamos ubicados cerca de Alcal谩 de Henares, con parada de cercan铆as en la puerta de la oficina.
 • Hemos sido varias veces finalistas de los Ecommerce Awards en la categor铆a de electr贸nica de consumo y estrategia de marketing.
 • Llevamos desde 2011 en el mercado y no paramos de crecer.
 • Somos un equipo de gente joven, y no s贸lo en esp铆ritu.
 • Tenemos un perro en la oficina.
 • Te daremos la formaci贸n y plantearemos un plan de carrera en la compa帽铆a, nuestro objetivo es el constante crecimiento de nuestros profesionales.
 • Viaje anual de equipo con la compa帽铆a.
 • Buen ambiente y equipo humano. (Tenemos un sentido del humor raro pero鈥 una vez nos veas en directo lo entender谩s)

28 comentarios sobre 芦Oferta de trabajo – E-Merchandaiser (Marketing) (CERRADA)禄

 1. 喙喔о箛喔 喔曕福喔 喔弗喙囙腑喔 喔弗喙囙腑喔曕箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶笗喔`竾喙勦浮喙堗笢喙堗覆喔權箑喔箑喔⑧箞喔權笗喙 喔∴覆喙佮福喔囙笚喔掂箞喔父喔斷箖喔權涪喔膏笖喔勦笝喔掂箟 喔弗喙囙腑喔曕箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶笗喔`竾 喔∴傅喙喔佮浮喔弗喙囙腑喔曕笀喔赤笝喔о笝喔∴覆喔 喙勦笖喙夃福喔编笟喔勦抚喔侧浮喔權复喔⑧浮喙喔涏箛喔權腑喔⑧箞喔侧竾喔∴覆喔佮箖喔權竵喔ム父喙堗浮喔溹腹喙夃箑喔ム箞喔權笚喔掂箞喔曕复喔斷腑喔佮笗喔脆笖喙冟笀喙喔ム箞喔 喔弗喙囙腑喔曕笗喔`竾

 2. 喔椸覆喔囙箑喔傕箟喔瞤g 喙喔涏箛喔權腑喔掂竵喔笝喔多箞喔 喔涏覆喔佮笚喔侧竾喙喔傕箟喔侧笧喔權副喔 PGSLOT 喙喔佮浮喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 喔⑧腑喔斷笝喔脆涪喔∴腑喔⑧箞喔侧竾喔⑧复喙堗竾喔椸傅喙堗釜喔膏笖 喙喔權阜喙堗腑喔囙笖喙夃抚喔⑧箑喔涏箛喔權箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶笧喔權副喔 喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 喔涏福喔班釜喔脆笚喔樴复喔犩覆喔 喔椸傅喙堗箑喔涏复喔斷箖喔箟喔氞福喔脆竵喔侧福PG 喔椸傅喙堗箑喔⑧傅喙堗涪喔∴笚喔掂箞喔父喔

 3. 喙喔佮浮喔箤 喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 pc喙喔佮浮喔腑喔權箘喔ム笝喙屶笗喙堗覆喔囙箚喔曕箞喔侧竾喔∴腹喙堗箘喔涏釜喔灌箞喙佮笧喔ム笗喔熰腑喔`箤喔∴競喔竾喙傕笚喔`辅喔编笧喔椸箤喔∴副喔權箑喔涏箛喔權腑喔班箘喔`竵喔编笝喙勦笡喔浮喔 喙佮浮喙夃抚喙堗覆 PC 喔權副喙夃笝喔覆喔∴覆喔`笘喙喔ム箞喔權箘喔斷箟喙喔娻箞喔權箑喔斷傅喔⑧抚喔佮副喔 喔炧抚喔佮箑喔`覆喔堗赴喔炧覆喔∴覆喙喔堗腑喔佮副喔氞箑喔佮浮喔箤 PGSLOT 喔腑喔權箘喔ム笝喙

 4. Pg slot 喙喔о箛喔氞箖喔浮喙喔炧抚喔佮箑喔`覆喙喔涏箛喔權箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶釜喔ム箛喔笗 喙勦浮喙堗笢喙堗覆喔權箑喔箑喔⑧箞喔權笗喙 喔椸傅喙堗竸喔權笝喔脆涪喔∴箑喔ム箞喔權浮喔侧竵喔椸傅喙堗釜喔膏笖 喔堗赴喔曕箟喔竾喔娻腹喙冟斧喙夃箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙 PG-SLOT.GAME 喔⑧阜喔 1 喙喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶笗喔`竾 pg slot 喔о副喔權笝喔掂箟喔炧抚喔佮箑喔`覆喔副喔涏箑喔斷笗喙喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶箖喔浮喙

 5. pgslot-spin2 喙喔佮浮 slot 喔椸傅喙堗箒喔曕竵喔囙箞喔侧涪喔堗箞喔侧涪喔⑧副喔氞箑喔浮喔侧赴喔佮副喔氞竸喔權笚喔掂箞喔娻腑喔氞箑喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗喙喔涏箛喔權笂喔掂抚喔脆笗喔堗复喔曕箖喔 pgslot 喙喔炧福喔侧赴喔∴傅喙喔佮浮喔椸傅喙堗斧喔ム覆喔佮斧喔ム覆喔 喔`副喔氞箓喔涏福喙傕浮喔娻副喙堗笝喙喔斷箛喔斷箚喔∴覆喔佮浮喔侧涪喔堗覆喔佮笚喔侧竾喙喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙 喔炧福喙夃腑喔∴竵喔侧福喔氞福喔脆竵喔侧福喔堗覆喔佮笚喔掂浮喔囙覆喔

 6. 喔勦覆喔复喙傕笝喔腑喔權箘喔ム笝喙屶箑喔о箛喔氞笗喔`竾 喙勦浮喙堗笢喙堗覆喔權箑喔箑喔⑧箞喔權笗喙 ambbet.bar 喙喔о箛喔氞箑喔斷复喔∴笧喔编笝喔腑喔權箘喔ム笝喙屶釜喔∴副喔⑧箖喔浮喙 喔氞福喔脆竵喔侧福喙喔佮浮喔勦覆喔复喙傕笝喙佮笟喔氞箑喔曕箛喔∴福喔灌笡喙佮笟喔 喔弗喙囙腑喔 喔氞覆喔勦覆喔`箞喔 喔∴傅喙冟斧喙夃箑喔ム箞喔權竸喔`笟喔椸父喔佮竸喙堗覆喔 喔ム复喔傕釜喔脆笚喔樴复喙屶箒喔椸箟 100% 喔箞喔囙笗喔`竾喔堗覆喔佮箑喔о箛喔氞箒喔∴箞 Sever 喔弗喔编竵 喙喙喔曕竵喔囙箞喔侧涪 喙喙喔曕竵喙勦抚喔佮覆喔`副喔權笗喔 喔椸赋喙喔囙复喔權竵喔编笟 ambbet 喙勦笖喙夃腑喔⑧箞喔侧竾喔堗父喙冟笀 喔栢腑喔權箑喔囙复喔權箘喔斷箟喔椸父喔佮涪喔笖 喔勦覆喔复喙傕笝喔腑喙傕笗喙 喙勦浮喙堗浮喔掂競喔编箟喔權笗喙堗赋 喔栢腑喔權箘喔斷箟喙勦浮喙堗腑喔编箟喔 喔椸覆喔囙箑喔ム阜喔竵喙冟斧喔∴箞喔傕腑喔囙竵喔侧福喔福喙夃覆喔囙箑喔囙复喔 喔福喙夃覆喔囙福喔侧涪喙勦笖喙

 7. 喙喔炧弗喔脆笖喙喔炧弗喔脆笝喔佮副喔氞箑喔佮浮喙傕笟喔權副喔箒喔堗箛喔勦笧喔笗喙佮笗喔佮笟喙堗腑喔⑧浮喔侧竵喔弗喙囙腑喔昿g喙佮笚喙喙喔傕箟喔侧釜喔灌箞喔`赴喔氞笟喔ム竾喔班箑喔斷复喔∴笧喔编笝喙勦笖喙夃箑喔ム涪喙勦浮喙堗笀喔赤竵喔编笖喙喔о弗喔侧釜喔權父喔佮箘喔∴箞喔赴喔斷父喔斷笖喙夃抚喔⑧福喔班笟喔氞腑喔箓喔曕箟喙喔涏箛喔權箑喔佮浮喔⑧腑喔斷笝喔脆涪喔∴浮喔掂笚喔膏笝喔權箟喔涪喔佮箛喙喔ム箞喔權箘喔斷箟喔ム父喙夃笝喔`副喔氞福喔侧竾喔о副喔ム竾喙堗覆喔⑧笚喔掂箞喔父喔斷箑喔ム箞喔權箘喔斷箟喙喔椸箞喔侧箘喔福喙堗笘喔笝喙勦笖喙夃箑喔ム涪喔椸副喔權笚喔掂釜喔∴副喔勦福喔浮喔侧笂喔脆竵喙喔傕箟喔侧浮喔侧福喔编笟喙傕笡喔`笗喙堗覆喔囙箚喙勦笖喙夃箑喔ム涪

 8. 喔佮覆喔`笖喔赤箑喔權复喔權竵喔侧福喔椸覆喔囙竵喔庎斧喔∴覆喔⑧笀喔班笂喙堗抚喔⑧笡喙夃腑喔囙竵喔编笝喙勦浮喙堗箖喔箟喔氞副喔嵿笂喔掂浮喙夃覆 喔栢腹喔佮笝喔赤箘喔涏箖喔娻箟喔椸赋喔樴父喔`竵喔`福喔∴笚喔侧竾喔佮覆喔`箑喔囙复喔權笚喔掂箞喔溹复喔斷竵喔庎斧喔∴覆喔⑧腑喔掂竵喔曕箞喔箘喔 喔涪喙堗覆喔囙箘喔`竵喙囙笗喔侧浮 喙喔∴阜喙堗腑喔勦父喔撪笗喔编笖喔复喔權箖喔堗釜喔∴副喔勦福喔浮喔侧笂喔脆竵 slot 喙喔傕箟喔侧浮喔侧笡喔编箞喔權釜喔ム箛喔笗喙佮弗喙夃抚 喔勦抚喔`福喔班浮喔编笖喔`赴喔о副喔囙箖喔權竵喔侧福喙傕腑喔權箑喔囙复喔權箑喔傕箟喔侧笟喔编笉喔娻傅喔∴箟喔 喔曕福喔о笀喔腑喔氞笟喔编笉喔娻傅喔∴箟喔侧腑喔⑧箞喔侧竾喔`腑喔氞竸喔笟喔佮箞喔笝喔澿覆喔佮箑喔囙复喔權笚喔膏竵喔勦福喔编箟喔 喔覆喔佮箘喔∴箞喙佮笝喙堗箖喔堗竸喔о福喔腑喔氞笘喔侧浮喔傕箟喔浮喔灌弗喙喔炧复喙堗浮喙喔曕复喔∴竵喔编笟喙喔о箛喔氞笧喔權副喔權腑喔笝喙勦弗喔權箤喔椸傅喙堗竸喔膏笓喙喔ム阜喔竵喙喔ム箞喔.喔弗喙囙腑喔 168

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *